نحوه بررسی تاریخ انقضای محصولات
تاریخ انقضای محصولات برندهای خارجی به ۳ روش متفاوت انجام می گیرد.

  • از روی بچ کد قابل مشاهده و بررسی است.
  • قابل بررسی نیست و صرفا باید به فروشگاه معتبر اعتماد کرد.
  • تاریخ انقضا روی محصول زده می شود.

۱- مشاهده تاریخ انقضا از روی بچ کد:
محصولات آمریکا و اروپا شلف لایف یا عمر مفید استفاده ی بالاتر از سه سال دارند.طبق قانون آمریکا و اروپا، در صورتی که محصولی زیر ۳۶ ماه مهلت استفاده داشته باشد، تاریخ انقضا باید روی آن درج شود.
ولی اگر محصولی بالای ۳۶ ماه مهلت استفاده یا شلف لایف یا طول عمر مفید استفاده داشته باشد، تاریخ انقضا از پس از باز شدن درب محصول شروع می شود.
حال راهی برای اطمینان بیشتر وجود دارد.
اگر محصول جزو محصولاتی باشد که تاریخ انقضا روی آن درج نشده، باید دنبال بچ کد آن روی محصول بگردید. بچ کد ،کدی ۳ تا ۶ رقمی است که معمولا در زیر باتل یا روی قسمتی از تیوپ محصول حک می شود.بچ کد محصولات مربوط به بیشتر برندهای آمریکا و اروپا قابل چک کردن و مشاهده سال و ماه تولید است، برای چک کردن می توانید بچ کد را در سایت چک فرش (checkfresh) و یا چک کازمتیک (checkcosmetic) کنترل فرمایید.
توجه داشته باشید که بعضی از برندها بچ کد ندارند یا بچ کد آن ها در سایت های معرفی شده قابل بررسی نیست که در این صورت صرفا باید آن ها را از فروشگاه های معتبر خریداری کنید.(مانند برند اوردینری)